Het geld ligt op straat, zeggen we, om uit te drukken dat er overal wel wat te verdienen valt als je maar goed kijkt. Dat is mooi, maar het kan nog mooier. Hoe zou je het vinden als je na een strandwandeling met zakken vol euro's terug kwam? Wij vinden geen geld, maar 'waardeloze' schelpjes op het strand.Toch zijn schelpen eeuwen lang in grote delen van de wereld gebruikt als betaalmiddel.

..noemde cowboy Woody het in de animatiefilm Toy story (1995).
De spaceranger Buzz Lightyear maakte fraaie loopings en een zweefduik, maar vliegen kon je het niet echt noemen. Er zijn veel dieren die de kunst van het 'vallen met stijl' beoefenen: vissen, kikkers, eekhoorns, hagedissen. Niet de meest voor de hand liggende dieren om in de lucht aan te treffen.

De vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad is in de volksmond een appel. Dit vanwege een associatie vanuit het Latijn: malum betekent zowel kwaad als appel.
De vrucht in dit stukje was ooit kandidaat voor de verboden vrucht uit het paradijs. Maar zou Eva echt een stuk fruit van 15-30 kg zwaar aan Adam hebben gegeven?...

 

Gods vogels, zo noemden de Maleise kooplui ze. Vogels van de zon, zeiden de Portugezen, die de gedroogde huiden in handen hielden: zonder poten of vleugels en zelfs in deze armzalige staat nog onwaarschijnlijk mooi. Een vogel zonder poten kon blijkbaar altijd vliegen; die kwam vast uit het paradijs..

Vogels zijn er genoeg in het paradijs. Zijn er gewoon meer mooie vogels dan bijv. mooie slakken of kikkers, of zijn we gevoeliger voor de schoonheid van vogels? Het zou me geen moeite kosten om een aflevering te maken over schitterende schelpen of kevers en toch ken ik geen paradijskever of paradijsslak. Vreemd.