De vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad is in de volksmond een appel. Dit vanwege een associatie vanuit het Latijn: malum betekent zowel kwaad als appel.
De vrucht in dit stukje was ooit kandidaat voor de verboden vrucht uit het paradijs. Maar zou Eva echt een stuk fruit van 15-30 kg zwaar aan Adam hebben gegeven?...

 

w-aan-het-strandw--de-grootte

De coco de mer

 

w-vogel-RokhFranse Zeelui die de vrucht voor het eerst drijvend in de Indische Oceaan tegen kwamen dachten dat de boom misschien op de zeebodem groeide en noemden hem coco-de-mer, ook wel de zeekokosnoot of dubbele kokosnoot.
Zo nu en dan spoelde er één aan op de kusten van India, Indonesië en de Maldiven. Een Arabische handelaar schreef er al over in 851 en noemde daarbij de Maldiven, zodat men dacht dat dat misschien de groeiplaats was. De Latijnse naam Lodoicea maldivensis verwijst nog naar dit misverstand. Lange tijd bleef het een groot raadsel waar de vruchten vandaan kwamen: men vond alleen vruchten in zee of aangespoeld, waar ze door hun zeldzaamheid en bijzondere vorm opgeëist werden door de lokale vorsten. De gelukkige vinder die er één voor zichzelf wilde houden, werd na de ontdekking van dit misdrijf ter dood gebracht.


De geheimzinnigheid rond de onbekende boom maakte dat er veel mythen ontstonden. Zo zou de boom de nestplaats zijn voor de mythische vogel Rokh, of Garuda in het Maleis. Deze reusachtige vogel zou jagen op tijgers en olifanten. Soms zou de enorme boom vanuit de zeebodem hoog boven de golven komen en zo het uitvaren van schepen verhinderen. De hulpeloze bemanning werd vervolgens een prooi voor Rokh.
In 1602 kwam de eerste vrucht in Europa en werd direct gekocht door keizer Rudolf II van Habsburg, die er 4000 goudstukken voor betaalde.
In 1768 betrad landmeter du Barré één van de 155 eilandjes van de Seychellen en wist niet wat hij zag: overal lagen reusachtige kokosnoten. Eindelijk was de groeiplaats van de coco-de-mer gevonden. Na eerst 30 stuks te hebben verkocht, kwam hij een jaar later terug om een scheepslading vol in India te verkopen. Daardoor kelderde de prijs enorm en verloor de vrucht zijn legendarische status.

 

w-seychelles-mapw-seychellen

Ligging van de Seychellen                              De hof van Eden

 

In 1881, de Victoriaanse tijd met zijn strikte moraal op zedelijk gebied, bezocht de zeer gelovige Engelse generaal Gordon het eilandje Praslin.Voor hem was de vallei van Mai, waar de palmbomen groeiden, de originele hof van Eden en de bewuste palmboom was de boom van kennis van goed en kwaad. Wàt het kwaad was, was wel duidelijk: 'het uiterlijk van de coco-de-mer toont de buik en dijen, de werkelijke bron van vleselijke lusten', schreef hij aan zijn zuster.

Naast alle geheimzinnigheid rond deze vrucht, was dit aspect alle eeuwen door een bron van legenden. De plant heeft aparte mannelijke en vrouwelijke bomen. De mannelijke palmbomen dragen enorme penisachtige bloemkolven van 1 m. lang, terwijl de vrouwelijke vruchten op het vrouwelijk onderlichaam lijken.

 

w-Male-coco-de-mer-catkin-with-flowersw-Coco-de-mer-female

Coco de mer, mannelijke kolf                          Coco de mer, vrouwelijke vrucht

 

Men geloofde dat in stormachtige nachten de mannelijke bomen hun wortels uit de grond trokken om de liefde te bedrijven met de vrouwelijke bomen. Iedereen die hier getuige van was, zou sterven of blind worden.Vanwege de erotische vormen van de vrouwelijke en mannelijke delen van de boom werd de vrucht als een sterk lustopwekkend middel beschouwd. Wie nu coco de mer in tikt als zoekterm krijgt ook heel wat lingerie mee als zoekresultaat.

 

w-man-en-vrouw-boomw-bladeren

Mannelijke en vrouwelijke bomen.                      De enorme bladeren

 

De coco-de-mer is bijzonder zeldzaam; er zijn slechts 5000 bomen, die op alleen op Praslin en Curieuse groeien. De boom doet er ± 30 jaar over om zijn eerste vrucht te krijgen, die daarna nog eens 7 jaar moet rijpen, om daarna in 2 jaar te ontkiemen. Geen wonder dat de bomen en de zaden zeldzaam zijn. Het is direct ook de grootste vrucht ter wereld: 40-50 cm doorsnee, met een gewicht van 15-30 kg. Daarbij zijn de bladeren ook nog eens de grootste ter wereld: 7-10 m. lang, 4,5 m. breed en een bladsteel van 4m.! Pas na 15 jaar groeit er een stam. Ze worden 200-400 jaar, het oudste exemplaar is ± 800 jaar. De plant is hèt symbool van de Seychellen geworden.
Het is niet gemakkelijk om aan een coco-de-mer te komen. Vanwege de zeldzaamheid mogen er ongeveer 1000 noten per jaar verkocht worden, voor toeristen. Deze worden voorzien van een afgiftenummer en datum. Mijn noot heeft nummer 7145 en een datumstempel van 10 dec 2007. De laatste jaren worden ze bijna niet meer uitgevoerd.